được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành tại Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN ngày 27/3/2008.

Ngày 27/3/2008, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định số 49/2008/QĐ-BNN về Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng, hạn chế sử dụng, cấm sử dụng ở Việt Nam.

Việc xuất khẩu, nhập khẩu các loại thuốc bảo vệ thực vật ban hành kèm theo Quyết định này được thực hiện theo Quy định về xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CPngày 23/1/2006 của Chính phủ.

Quyết định được đăng Công báo ngày 7/4/2008 (các số từ 211 đến 218) và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article