Ngày 27/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 612/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Công thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các công ty lương thực  thực hiện một số biện pháp nhằm ổn định thị trường lúa gạo.

Ngày 27/4/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 612/CĐ-TTg yêu cầu Bộ Công thương, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các công ty lương thực  thực hiện một số biện pháp nhằm ổn định thị trường lúa gạo. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân không có chức năng kinh doanh lương thực mua vét đầu cơ lúa gạo. Các trường hợp vi phạm pháp luật phải được xử lý nghiêm.

Công điện được đăng Công báo ngày 7/5/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article