Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/3/2008.

Đề án “Quy hoạch phát triển các Khu Kinh tế cửa khẩu của Việt Nam đến năm 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 52/2008/QĐ-TTg ngày 25/3/2008.

Theo Đề án, từ năm 2008 đến năm 2015 sẽ hình thành thêm 04 Khu Kinh tế cửa khẩu ở các tỉnh Long An, Thừa Thiên Huế, Nghệ An và Thanh Hóa, nâng tổng số Khu Kinh tế cửa khẩu trên cả nước thành 27 khu. Đến năm 2020, cả nước có 30 khu kinh tế cửa khẩu. Các khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, Lào Cai, Lạng Sơn, Khu Kinh tế thương mại đặc biệt Lao Bảo, Khu Kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, Bờ Y, Mộc Bài, An Giang và Đồng Tháp sẽ được áp dụng chung mô hình tổ chức quản lý, cơ chế, chính sách và được xây dựng đồng bộ về kết cấu hạ tầng. Các Khu kinh tế cửa khẩu trên các khu vực biên giới sẽ được xây dựng trở thành các vùng kinh tế động lực của từng tỉnh biên giới giáp Trung Quốc, Lào và Campuchia. Hoạt đông thương mại, xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, vận chuyển hàng hóa quá cảnh, sản xuất công nghiệp, du lịch, dịch vụ được đẩy mạnh tại các Khu Kinh tế cửa khẩu này. Phấn đấu kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 42-43 tỷ USD vào năm 2020. Đón được 7,8-8 triệu lượt khách du lịch từ các nước vào Việt Nam và từ Việt Nam đi các nước láng giềng qua các khu kinh tế cửa khẩu.

Đề án đưa ra các giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch. Chính quyền địa phương, các Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu, chủ doanh nghiệp đầu tư khu kinh tế cửa khẩu có trách nhiệm quảng bá và có kế hoạch xúc tiến đầu tư phát triển các khu kinh tế cửa khẩu.

Quyết định được đăng Công báo ngày 6/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article