Ngày 12/4/2008, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 03/2008/L-CTN công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính (Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12).

Ngày 12/4/2008, Chủ tịch nước đã ban hành Lệnh số 03/2008/L-CTN công bố Pháp lệnh số 04/2008/UBTVQH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính.

Pháp lệnh bổ sung quy định về chi phí thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả; thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan được ủy quyền thực hiện chức năng lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài, Cục trưởng Cục quản lý lao động ngoài nước; trách nhiệm của tỏ chứ tín dụng trong việc thi hành quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, v.v…Pháp lệnh sửa đổi về thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND cấp xã, cấp huyện, Bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, hải quan, kiểm lâm, v.v…

Trước đó, ngày 8/3/2007, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã có Pháp lệnh số 31/2007/PL-UBTVQH11 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh này.

Pháp lệnh được đăng Công báo ngày 4/5/2008 và có hiệu lực thi hành từ 1/8/2008. Trường hợp luật có quy định khác với quy định của Pháp lệnh này thì áp dụng quy định của luật.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article