Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan cho Dự thảo lần 1,  Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chỉnh sửa và đưa ra phiên bản 2 Dự thảo Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Tiếp thu ý kiến đóng góp của các cơ quan cho Dự thảo lần 1 Thông tư liên tịch thay thế Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đã chỉnh sửa và đưa ra phiên bản 2 của Dự thảo Thông tư liên tịch này.

Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư xin tiếp tục gửi về Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội hoặc gửi tới địa chỉ email: DKKD@business.gov.vn , tuanba@business.gov.vn , liennh@business.gov.vn . 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác