Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA ngày 27/2/2007 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa đang dự thảo Thông tư thay thế Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BKH-BTC-BCA của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Công an ngày 27/2/2007 về hướng dẫn cơ chế phối hợp giữa các cơ quan giải quyết đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế và giấy phép khắc dấu đối với doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Mọi ý kiến đóng góp cho Dự thảo Thông tư xin gửi về Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 2 Hoàng Văn Thụ, Hà Nội hoặc gửi tới địa chỉ email: DKKD@business.gov.vn , liennh@business.gov.vn , tuanba@business.gov.vn .

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article