Mức thuế suất mới là 5%.

Mức thuế suất thuế nhập khẩu đối với mặt hàng nhiên liệu động cơ tuốc bin dùng trong ngành hàng không trong Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành tại Quyết định số 106/2007/QÐ-BTC ngày 20/12/2007 được Bộ Tài chính  sửa đổi tại Quyết định số 28/2008/QĐ-BTC ngày 19/5/2008. Mức thuế suất mới là 5%.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article