Ngày 9/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2008/NĐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Ngày 9/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2008/NÐ-CP quy định các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả.

Vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn bao gồm vi phạm các quy định về: i) Giấy phép hoạt động khí tượng thủy văn; ii) khai thác và bảo vệ công trình khí tượng thủy văn; iii) phương tiện đo chuyên ngành khí tượng thủy văn; iv) cung cấp và sử dụng tư liệu lưu trữ khí tượng thủy văn.

Thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính là một năm, kể từ ngày vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn được thực hiện. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực náy, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa là 30 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đó còn có thể bị áp dụng một trong các hình phạt bổ sung, các biện pháp khắc phục hậu quả.

Nguyên tắc, thủ tục xử phạt được áp dụng theo các quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính Nghị định số 134/2003/NÐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính.

Nghị định được đăng Công báo ngày 18/5/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article