Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ con người; tài sản, hàng hóa, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan tổ chức; bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội.

Ngày 22/4/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 52/2008/NĐ-CP về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ con người; tài sản, hàng hóa, nhà cửa, cơ sở sản xuất kinh doanh, trụ sở cơ quan tổ chức; bảo vệ an ninh, trật tự các hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí, lễ hội.

Chỉ những doanh nghiệp được thành lập, đăng ký kinh doanh theo đúng quy định pháp luật và có Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự để kinh doanh dịch vụ bảo vệ mới được tiến hành hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ và không được kinh doanh các ngành, nghề, dịch vụ khác. Tên gọi của doanh nghiệp phải có cụm từ “dịch vụ bảo vệ”. Mọi hoạt động dịch vụ bảo vệ đều phải có hợp đồng bằng văn bản, trong đó ghi cụ thể mức phí dịch vụ bảo vệ.  Mức vốn pháp định đối với ngành nghề kinh doanh dịch vụ bảo vệ là 2 tỷ đồng và phải được duy trì trong suốt quá trình hoạt động. Doanh nghiêp nước ngoài liên doanh với doanh nghiệp trong nước tiến hành kinh doanh dịch vụ phải là doanh nghiệp chuyên kinh doanh dịch vụ bảo vệ, có số vốn và tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp từ 500.000 USD trở lên.

Hồ sơ gửi cho cơ quan công an đề nghị cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự gồm: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và biểu trưng (logo) của doanh nghiệp; Bản khai lý lịch, bảo sao văn bằng, bản sao quyết định nghỉ hưu, xuất ngũ, nghỉ việc (nếu có), phiếu lý lịch tư pháp của người quản lý, lãnh đạo doanh nghiệp (người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, người trong hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc và sáng lập viên tham gia thành lập doanh nghiệp). Cơ quan công an có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét, cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự trong 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Chậm nhất 10 ngày trước khi bắt đầu kinh doanh, người đứng đầu doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản cho công an cấp tỉnh biết nơi đặt trụ sở, địa bàn và thời gian bắt đầu hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) và danh sách những người trong ban lãnh đạo, người quản lý và người giữ các chức vụ chủ chốt của doanh nghiệp.

Nghị định được đăng Công báo ngày 2/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày,  kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Nghị định số 14/2001/NĐ-CP ngày 25/4/2001 về quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ bảo vệ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article