Chào mừng Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận năm 2008, thông qua sự hỗ trợ của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư), tỉnh Bình Thuận đã chính thức khai trương Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Bình Thuận (PTT) – địa chỉ trang web http://www.xuctienbinhthuan.vn , địa chỉ văn phòng: 499 đường Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết.

Chào mừng Tuần lễ doanh nghiệp nhỏ và vừa Bình Thuận năm 2008, thông qua sự hỗ trợ của Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thuộc Bộ Kế hoạch-Đầu tư), tỉnh Bình Thuận đã chính thức khai trương Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp Bình Thuận (PTT) – địa chỉ văn phòng: 499 đường Thủ Khoa Huân, TP.Phan Thiết, website http://www.xuctienbinhthuan.vn - và giao cho Trung tâm Xúc tiến đầu tư – thương mại – du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp Bình Thuận quản lý và điều hành.

PTT có chức năng làm đầu mối cung cấp thông tin về các quy định kinh doanh do các cơ quan Trung ương và địa phương ban hành; thông tin để các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp thuộc tổ chức Nhà nước và tư nhân; trợ giúp tra cứu thông tin của PTT có sẵn và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, xúc tiến thương mại và du lịch cho các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

PTT Bình Thuận có nhiệm vụ tham mưu cho các cơ quan quản lý Nhà nước nhằm giúp các Hiệp hội ngành nghề, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc thực thi các quy định của pháp luật và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của PTT là cung cấp và phản hồi thông tin để Lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn,vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, cải thiện tốt môi trường đầu tư cho doanh nghiệp. PTT còn thu thập và cung cấp thông tin cho doanh nghiệp về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến DN; cung cấp thông tin các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của các tổ chức Trung ương và địa phuơng (Nguồn: Trung tâm Xúc tiến-đầu tư-thương mại-du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Bình Thuận).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article