Tờ khai giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo giá tính thuế trên tờ khai vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008.

Tờ khai giá trị tính thuế hàng hóa nhập khẩu và hướng dẫn khai báo giá tính thuế trên tờ khai vừa được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BTC ngày 21/5/2008.

Hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng xác định trị giá tính thuế theo quy định tại Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007 của Chính phủ quy định về việc xác định giá trị hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu phải khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá tính thuế hoặc mẫu khai báo trị giá tính thuế. Tờ khai trị giá là bộ phận không thể tách rời của tờ khai hàng hóa nhập khẩu và được nộp kèm theo tờ khai hàng hóa nhập khẩu.

Quyết định hướng dẫn cách khai báo trên tờ khai này và ban hành các mẫu khai báo giá trị tính thuế. Quyết định được đăng Công báo ngày 3/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article