Ngày 22/5/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông.

Ngày 22/5/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông.

Theo đó, các doanh nghiệp viễn thông tích cực phát triển hạ tầng viễn thông đến các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo nhằm tiếp tục phổ cập dịch vụ viễn thông, nâng cao mật độ thuê bao điện thoại và internet. Các doanh nghiệp viễn thông cần phối hợp chặt chẽ với các doanh nghiệp viễn thông khác trong việc sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là cột ăngten, nhà trạm, cống bể cáp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, rút ngắn thời gian triển khai và bảo vệ môi trường.

Chỉ thị được đăng Công báo ngày 1/6/2008.

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article