Ngày 22/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ngày 22/5/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 64/2008/QÐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt bao gồm các khu thương mại công nghiệp, khu quản lý hành chính, khu quản lý và kiểm soát cửa khẩu, khu đô thị và dân cự, khu du lịch, dịch vụ và khu vực phát triển nông lâm ngư nghiệp. Quy chế này quy định về tổ chức và hoạt động, một số cơ chế, chính sách và tổ chức quản lý nhà nước đối với Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt, quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt.

Tất cả các dự án đầu tư vào khu thương mại công nghiệp trong Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt được hưởng các ưu đãi tối đa áp dụng đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế giá trị gia tăng và các ưu đãi khác theo Điều ước quốc tế, các hiệp định thương mại mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia; được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong thời gian 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế, được giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp trong 9 năm kế tiếp; được áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm kể từ khi dự án đầu tư bắt đầu hoạt động kinh doanh. Dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô, đổi mới công nghệ, cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao năng lực sản xuất thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp cho phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mang lại tối đa là 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa là 7 năm tiếp theo. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, doanh nghệp có vốn đầu tư nước ngoài và bên ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh hoạt động trong Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt bị lỗ sau khi đã quyết toán với cơ quan thuế thì được chuyển khoản lỗ sang năm sau, số lỗ này được trừ vào thu nhập chịu thuế. Thời gian chuyển lỗ không quá 5 năm. Những người làm việc tại Khu Kinh tế cửa khẩu A Đớt là đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân được giảm 50% số thuế phải nộp.

Quyết định được đăng Công báo ngày 1/6/2008 và có hiệu lực thi hành 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article