Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT về việc bổ sung mặt hàng ôtô nguyên chiếc chở từ 9 người trở xuống (kể cả lái xe) vào Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu.

Ngày 16/5/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 10/2008/QĐ-BCT về việc bổ sung mặt hàng ôtô nguyên chiếc chở từ 9 người trở xuống (kể cả lái xe) vào Danh mục hàng tiêu dùng để phục vụ việc xác định thời hạn nộp thuế nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BCT ngày 28/2/2007.

Quyết định được đăng Công báo ngày 31/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article