Dải ven biển miền Trung sẽ được xây dựng thành Vùng kinh tế phát triển, cửa ngõ phía Đông và là một trong các hành lang kinh tế Bắc-Nam quan trọng của miền Trung và cả nước.

Theo Quyết định số 61/2008/QÐ-TTg ngày 9/5/2008 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020, Dải ven biển miền Trung sẽ được xây dựng thành Vùng kinh tế phát triển, cửa ngõ phía Đông và là một trong các hành lang kinh tế Bắc-Nam quan trọng của miền Trung và cả nước. Tại Dải ven biển miền Trung, kết cấu hạ tầng kinh tế biển sẽ được xây dựng và hoàn thiện, đẩy mạnh phát triển kinh tế đảo, hình thành các trung tâm tiến ra biển trên cơ sở phát triển các đô thị ven biển và hướng biển, khu kinh tế ven biển, khu công nghiệp và khu du lịch ven biển v.v…Quyết định nêu các nhiệm vụ phát triển và các giải pháp chủ yếu để thực hiện Quy hoạch.

Quyết định được đăng Công báo ngày 18/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article