Mức cao nhất là 30.000 USD (ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xilanh trên 5000cc), thấp nhất là 3.500 USD (ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xilanh dưới 1000cc).

Mức thuế này được Bộ Tài chính quy định tại Quyết định số 23/2008/QÐ-BTC ngày 8/5/2008, áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 13/5/2008 đối với xe ôtô chở người đã qua sử dụng từ 15 chỗ ngồi trở xuống (kể cả lái xe). Mức cao nhất là 30.000 USD (ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xilanh trên 5000cc), thấp nhất là 3.500 USD (ôtô từ 5 chỗ ngồi trở xuống có dung tích xilanh dưới 1000cc).

Quyết định được đăng Công báo ngày 15/5/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 14/2008/QĐ-BTC ngày 11/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article