vừa được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11/2008/QĐ-BCT ngày 5/6/2008.

vừa được Bộ Công thương phê duyệt tại Quyết định số 11/2008/QÐ-BCT ngày 5/6/2008.

Một trong những giải pháp để thực hiện Quy hoạch là tăng cường đấu thầu hoạt động khoáng sản, đặc biệt là khai thác chế biến quặng vàng; thành lập các công ty cổ phần với sự tham gia của các tổ chức, cá nhân có kinh nghiệm, năng lực khai kháng, có khả năng tài chính để đầu tư đồng bộ từ thăm dò, khai thác đến chế biến sâu khoáng sản; khuyến khích đa dạng các loại hình sở hữu, thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước tham gia phát triển công nghiệp khai thác, chế biến quặng đồng, vàng, niken và molipđen theo định hướng ưu tiên các doanh nghiệp cơ năng lực trong nước, liên doanh liên kết với nước ngoài trong lĩnh vực chế biến đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao như chế biến niken, molipđen. Các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản phải thực hiện đầy đủ mọi biện pháp chủ động bảo vệ môi trường, nghiêm túc thực hiện việc hoàn trả mặt bằng, môi trường sau khai thác. Các nguồn vốn để thu hút khoảng 12.719 tỷ đồng cho đầu tư phát triển công nghiệp khai thác, chế biến đến năm 2025 bao gồm: vốn của doanh nghiệp, vốn ngân sách, vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước, vốn vay thương mại trong và ngoài nước, vốn đầu tư nước ngoài

Quyết định được đăng Công báo ngày 20/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article