Qua một thời gian xây dựng và thử nghiệm, ngày 1/4/2008, hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh được chính thức vận hành.

Với mục tiêu thực hiện cải cách hành chính, công khai minh bạch trong lĩnh vực liên quan đầu tư và đăng ký kinh doanh, nhằm thúc đẩy thực hiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2008-2010, phấn đấu đến năm 2010 Quảng Ninh sẽ có khoảng 6000 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh gia nhập thị trường,  Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh đã tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xây dựng đề án "Xây dựng hệ thống tin học hóa nghiệp vụ đăng ký kinh doanh" và được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2274/QĐ-UBND ngày 28/2/2007.

Qua một thời gian xây dựng và thử nghiệm, ngày 1/4/2008, hệ thống đăng ký kinh doanh qua mạng tại Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh được chính thức vận hành, bao gồm:

1. Hệ thống dữ liệu trang web hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký kinh doanh trực tuyến qua mạng internet thông qua trang web của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại địa chỉ  http://www.quangninhdpi.gov.vn ;  Hệ thống phần mềm đăng ký kinh doanh. quản lý dữ liệu doanh nghiệp phục vụ công tác tra cứu và quản lý doanh nghiệp; Kios điện tử đặt tại bộ phận một cửa liên thông nhằm cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục đăng ký kinh doanh, đầu tư, tra cứu các văn bản quy phạm pháp luật trong đăng ký kinh doanh.

Tính đến 30/6/2008, đã có 350 lượt truy cập để tìm hiểu về đăng ký kinh doanh trên tổng số gần 30.000 lượt truy cập vào trang  web của Sở. Số hồ sơ được cấp đăng ký kinh doanh qua mạng chiếm 12% trên tổng số hồ sơ đăng ký kinh doanh.

Có thể nói, việc cấp đăng ký kinh doanh qua mạng của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh bước đầu đem lại hiệu quả tích cực,  mọi thủ tục ĐKKD được thực hiện công khai, minh bạch, góp phần rút ngắn thời gian gia nhập thị trường, giảm chi phí đi lại của nhà đầu tư và được cộng đồng doanh nghiệp Quảng Ninh đánh giá cao (Nguồn: Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT tỉnh Quảng Ninh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article