Ngày 29/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Ngày 29/5/2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 67/2008/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP ngày 14/9/2007 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Nghị định được đăng Công báo ngày 7/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế khoản 3 Điều 42 Nghị định số 146/2007/NĐ-CP nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article