Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động một trong  ba khâu: chế bản in, in, gia công sau in và photocopy đều phải thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động in.

Ngày 9/7/2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư số 04/2008/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 105/2007/NĐ-CP ngày 21/6/2007 của Chính phủ về hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Tổ chức, cá nhân khi tham gia hoạt động một trong  ba khâu: chế bản in, in, gia công sau in và photocopy đều phải thực hiện các quy định pháp luật về hoạt động in. Các cơ sở in phải có văn bản thỏa thuận của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành có thẩm quyền khi tham gia in chứng minh thư, hộ chiếu, văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân. Các sản phẩm in gia công cho nước ngoài phải xuất khẩu 100% ra nước ngoài, không được tiêu thụ trên lãnh thổ Việt Nam.  Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm in gia công cho nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam phải làm thủ tục nhập khẩu theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức cần sử dụng máy in photocopy màu thì được xem xét cho phép nhập khẩu. Hồ sơ xin phép nhập khẩu phải có quy chế quản lý và sử dụng máy (theo mẫu đính kèm Thông tư này). Cơ quan, tổ chức sử dụng máy in photocopy màu phải đăng ký với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại. Các thiết bị ngành in khác không phải đăng ký và không phải gắn biển số. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động in của cơ sở in phải tuân theo các quy định tại Nghị định số 105/2007/NĐ-CP. Thời hạn thực hiện việc cấp lại giấy phép hoạt động in báo, tạp chí, tem chống giả là 6 tháng kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. Cơ sở in đã được đổi, cấp phép sau ngày 1/7/2005 có chức năng in báo, tạp chí, tem chống giả thì không phải đổi giấy phép. Trong thời gian làm thủ tục để cấp lại giấy phép theo hướng dẫn tại Thông tư này, cơ sở in có giấy phép hoạt động được cấp trước ngày 1/7/2005 vẫn được tiếp tục hoạt động. Cơ sở in báo, tạp chí, tem chống giả không được cấp lại giấy phép theo thời hạn quy định tại Thông tư này phải ngừng hoạt động. Hồ sơ xin cấp lại giấy phép thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 105/2007/NĐ-CP nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 25/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article