Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội - Cục Phát triển DNNVV - xin thông báo nội dung các khoá đào tạo trong Tháng 8/2007 tại TAC có hỗ trợ 85% phí đào tạo của Chính phủ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau: "Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực" (từ ngày 4 - 8/8), "Marketing cho DNNVV" (từ ngày 11-15/8/), "Kỹ năng bán hàng hiện đại" (từ 18-22/8) và "Nhận thức về chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện TQM" (từ ngày 25-29/8).

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội (Cục Phát triển DNNVV) xin thông báo Nội dung các khoá đào tạo trong Tháng 8/2007 có hỗ trợ 85% phí đào tạo của Chính phủ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau :

1. Khoá đào tạo "Quản trị nhân sự và phát triển nguồn nhân lực" từ ngày 4 - 8/8/2008. 2. Khoá đào tạo "Marketing cho DNNVV" từ ngày 11-15/8/2008. 3. Khoá đào tạo "Kỹ năng bán hàng hiện đại" từ 18-22/8/2008. 4. Khoá đào tạo "Nhận thức về chất lượng và quản lý chất lượng toàn diện TQM" từ ngày 25-29/8/2008.

Địa điểm:

Phòng Đào tạo Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV-175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Số lượng học viên:

25 người/ khoá. Yêu cầu Phiếu đăng ký có đóng dấu công ty và ưu tiên học viên đăng ký sớm.

Giảng viên:

Các chuyên gia tư vấn, giảng viên đầu ngành trong lĩnh vực quản lý chất lượng,  giảng viên cao cấp được tổ chức Lao động Quốc tế công nhận…

Phí tham dự:

100.000đ/học viên/ khóa học.

Cơ quan/doanh nghiệp có nhu cầu đào tạo, đề nghị đăng ký theo Phiếu đăng ký và gửi về Trung tâm trước 3 ngày diễn ra khóa học.

Phiếu đăng ký xin gửi về:  Chị Ánh (0904 459 608), Anh Tiến (0902 056168)

Trung tâm Hỗ trợ Kỹ thuật DNNVV tại Hà Nội, 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội

Tel: (04) 7 344 554, 7347230/    Fax: (04) 7344 163  E-mail: viedc@vnn.vn , smetac@hn.vnn.vn .

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article