được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC ngày 12/6/2008. Biểu thuế này áp dụng cho các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2008.

được Bộ Tài chính ban hành tại  ngày 12/6/2008. Biểu thuế này áp dụng cho các Tờ khai hàng hóa nhập khẩu đăng ký với cơ quan hải quan kể từ ngày 1/1/2008.

Hàng hóa nhập khẩu để được áp dụng mức thuế suất đặc biệt này phải thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành; được nhập khẩu từ các nước thành viên ASEAN vào Việt Nam; thỏa mãn yêu cầu xuất xứ ASEAN, được xác nhận bằng Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa ASEAN-Mẫu D và được vận chuyển thẳng từ nước xuất khẩu là thành viên của ASEAN đến Việt Nam theo quy định của Bộ Công thương. Hàng hóa thuộc các tờ khai hải quan hàng nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan kể từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày có hiệu lực thi hành của Quyết định này đủ điều kiện để áp dụng mức thuế suất quy định tại Quyết định số 36/2008/QĐ-BTC nói trên nhưng đã nộp thuế với mức thuế suất cao hơn sẽ được xử lý hoàn trả số tiên thuế chênh lệch.

Quyết định được đăng Công báo ngày 9/7/2008 (các số từ 385 đến 396) và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC ngày 28/2/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng nhóa và mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN giai đoạn 2006-2013 và Quyết định số 25/2007/QĐ-BTC ngày 16/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2006/QĐ-BTC nói trên.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article