Khu Kinh tế Hòn La bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích tự nhiên khoảng 10.000 ha, gồm hai khu chức năng chính: khu phi thuế quan và khu thuế quan.

Ngày 10/6/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 79/2008/QĐ-TTg về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Khu kinh tế Hòn La, tỉnh Quảng Bình.

Khu Kinh tế Hòn La bao gồm 6 xã ven biển của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, có diện tích tự nhiên khoảng 10.000 ha, gồm hai khu chức năng chính: khu phi thuế quan và khu thuế quan. Các dự án đầu tư trong nước và dự án có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư vào Khu kinh tế Hòn La được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn và các chính sách ưu đãi khác theo quy định của Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế. Nhà đầu tư được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm đối với hàng hóa nhập khẩu để phục vụ sản xuất trong Khu kinh tế Hòn La là nguyên liệu, vật tư, linh kiện và bán thành phẩm thuộc diện hàng hóa trong nước chưa sản xuất được. Người Việt Nam và người nước ngoài làm việc tại Khu kinh tế Hòn La được giảm 50% thuế thu nhập đối với thu nhập thuộc diện chịu thuế. Các dự án thuộc lĩnh vực công nghệ cao đáp ứng quy định tại khoản 2 Điều 5 Quy chế khu công nghệ cao ban hành kèm theo Nghị định số 99/2003/NÐ-CP ngày 28/8/2003 của Chính phủ, dự án thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và có ảnh hưởng lớn về kinh tế-xã hội và được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ trong trường hợp cần có khuyến khích cao hơn được hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong suốt thời gian thực hiện dự án.

Quyết định được đăng Công báo ngày 22/6/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article