Ngày 2/8/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BCT hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử.

Ngày 2/8/2008, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BCT hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử. Thông tư này áp dụng đối với thương nhân sử dụng website thương mại điện tử để bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ; tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch với thương nhân trên website thương mại điện tử; tổ chức, cá nhân sở hữu website thương mại điện tử.

Thông tư hướng dẫn cụ thể về thông báo đề nghị giao kết hợp đồng của thương nhân, của khách hàng, trả lời đề nghị giao kết hợp đồng của khách hàng, chấm dứt đề nghị giao kết hợp đồng, giá trị pháp lý của hợp đồng giao kết bằng chức năng đặt hàng trực tuyến. Website thương mại điện tử phải cung cấp đầy đủ thông tin về thương nhân, hàng hóa, dịch vụ và các điều khoản của hợp đồng mua bán áp dụng cho hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website theo quy định từ khoản 12 đến khoản 16 Thông tư này cũng như các thông tin về giá cá, điều khoản giao dịch, vận chuyển và giao nhận, phương thức thanh toán. Ngoài ra, thương nhân phải công bố trên website cơ chế, quy trình cụ thể để giải quyết khiếu nại của khách hàng liên quan đến hợp đồng được giao kết trên website, phải bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Nếu một website thương mại điện tử nào công bố việc được chứng nhận là website thương mại điện tử uy tín, hoặc tham gia bất kỳ một chương trình đánh giá, xếp hạng hay hoạt động tương tự nào có tác dụng nâng cao uy tín của website thì website này phải cung cấp cho khách hàng thông tin chính xác về mục đích, phạm vi, đối tượng và tiêu chuẩn đánh giá của những chương trình nói trên.

Thông tư được đăng Công báo ngày 2/8/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article