Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm.

được Bộ Tài chính ban hành tại Quyết định số 52/2008/QÐ-BTC ngày 14/7/2008.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng đầu tư của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 12%/năm, bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi là 7,8%/năm. Các tỷ lệ này lần lượt là 14,4%/năm và 7,2%/năm đối với lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam. Mức chênh lệc lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư đối với dự án vay vốn bằng đồng Việt Nam là 3,9%/năm và đối với dự án vay vốn bằng ngoại tệ là 0,96%/năm.

Quyết định được đăng Công báo ngày 27/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo; thay thế Quyết định số 44/2008/QĐ-BTC ngày 26/6/2008; Quyết định số 06/2008/QĐ-BTC ngày 29/1/2008 và Quyết định số 75/2007/QĐ-BTC ngày 30/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về Lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article