Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội (Cục Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa) xin thông báo nội dung các khóa đào tạo trong Tháng 9/2008 như sau:

Khoá đào tạo:

Văn hóa doanh nghiệp

Thời gian

Từ 08/09/2008 đến 12/09/2008 (5 ngày, từ 8h30 – 11h30 hàng ngày)

Giảng viên :

 

PGS.Ts. Dương Thị Liễu – Chủ nhiệm Bộ môn Văn hóa kinh doanh – Trường Đại học Kinh tế quốc dân

Địa điểm :

 

Phòng Đào tạo TAC Hanoi – 175 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, HN

Phí tham dự:

660.000đ/khóa. Chính phủ Việt Nam hỗ trợ 85% kinh phí, do đó doanh nghiệp đóng góp là 100.000đ/học viên.

Nội dung

Phần 1: Tổng quan về văn hóa Doanh nghiệp

Khái niệm văn hóa doanh nghiệp; Các cấp độ và biểu hiện của văn hóa doanh nghiệp; Vai trò, lợi ích, tác động của văn hóa doanh nghiệp.

Phần 2: Các nhân tố tác động đến văn hóa doanh nghiệp

Người lãnh đạo doanh nghiệp với văn hóa doanh nghiệp; Văn hóa xã hội/văn hóa dân tộc với văn hóa doanh nghiệp; Sự khác biệt văn hóa với văn hóa doanh nghiệp; Môi trường kinh doanh với văn hóa doanh nghiệp.

Phần 3: Các mô hình, các dạng doanh nghiệp

Văn hóa gia đình; Văn hóa tháp Eiffel; Văn hóa theo kiểu tên lửa được định hướng; văn hóa log ấp trứng.

Phần 4: Tạo dựng, duy trì và phát huy văn hóa doanh nghiệp

Hình thành/Định hình văn hóa doanh nghiệp; Quy trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp; Các hoạt động tạo dựng, phát triển văn hóa doanh nghiệp; Các điều kiện duy trì, phát huy văn hóa doanh nghiệp; Thay đổi văn hóa doanh nghiệp

Phần 5: Kinh nghiệm của một số nước và một số doanh nghiệp trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp

            Kinh nghiệm Nhật Bản, Mỹ, Tập đoàn Matsushita, Công ty HP, Cà Phê Trung Nguyên, Viettel, 

            Công ty FPT, công ty Mai Linh

Phần 6: Tổng quan văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

             Vì sao văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh?

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article