Theo một thỏa thuận được ký kết ngày 7/8, Chính phủ Na Uy và Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) sẽ tài trợ 5,2 triệu USD cho giai đoạn một của dự án Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam.

Theo một thỏa thuận được ký kết ngày 7/8, Chính phủ Na Uy và Tổ chức Phát triển Công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) sẽ tài trợ 5,2 triệu USD cho giai đoạn một của dự án Hỗ trợ kỹ thuật cải cách đăng ký kinh doanh ở Việt Nam.

Dự án có tổng kinh phí xấp xỉ 9 triệu USD này được ký giữa đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Na Uy và đại diện UNIDO tại Hà Nội, và sẽ được thực hiện qua 2 giai đoạn từ nay đến năm 2011.

Thông qua việc hỗ trợ xây dựng hệ thống thông tin đăng ký kinh doanh, đào tạo cán bộ cho các phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, dự án nhằm mục tiêu tiết giảm đáng kể thời gian và kinh phí cho việc hoàn tất thủ tục đăng ký kinh doanh và thiết lập một hệ thống cung cấp thông tin qua mạng bằng việc lưu trữ các báo cáo tài chính hàng năm của các công ty cổ phần.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Trương Văn Đoan cho biết thêm, ngoài việc công khai thông tin về doanh nghiệp, dịch vụ đăng ký một cửa sẽ cho phép mỗi một doanh nghiệp có một mã số duy nhất, đồng thời cũng là mã số thuế của doanh nghiệp.

Đánh giá cao những biện pháp Chính phủ Việt Nam thực hiện trong phát triển khu vực tư nhân và cải cách hành chính công, Đại sứ Na Uy tại Việt Nam Kjell Magne Storlokken cũng cho rằng sau khi Việt Nam gia nhập WTO, việc cải cách đăng ký kinh doanh sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh, giúp giảm chi phí giao dịch và rủi ro khi tiến hành các hoạt động kinh doanh ở Việt Nam.

Đại diện UNIDO, bà Nilgun Tas thì cho rằng việc xây dựng cơ sở dữ liệu về đăng ký kinh doanh ở cấp quốc gia sẽ tạo thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin trực tuyến giữa các phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và các bộ liên quan, giảm bớt hiện tượng trùng tên doanh nghiệp, đồng thời cung cấp các dịch vụ qua mạng, trong đó có thí điểm việc nộp hồ sơ đăng ký qua mạng.

Dự án là một phần trong khuôn khổ chương trình “Kế hoạch chung” của Liên hợp quốc - chương trình hành động chung của Chính phủ và 14 tổ chức của Liên hợp quốc hiện tại Việt Nam (Nguồn: www.mpi.gov.vn).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article