Ngày 4/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ôtô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng.

Ngày 4/7/2008, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2008/TT-BTC hướng dẫn hoàn thuế nhập khẩu xe ôtô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng.

Doanh nghiệp nhập khẩu xe ô tô sát xi để sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng theo tiêu chuẩn kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền xác nhận và Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành thì được hoàn lại một phần thuế nhập khẩu đã nộp theo cách tính tại điểm 1 Mục II của Thông tư này. Trước khi làm thủ tục nhập khẩu xe ô tô sát xi, doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp xe ô tô chuyên dùng đăng ký với Cục Hải quan địa phương nơi doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu để theo dõi quản lý, xử hoàn thuế khi đã đóng thành xe chuyên dùng. Sau khi xe ô tô chuyên dùng được Bộ Công an cho phép đăng ký lưu hành (có giấy phép đăng ký lưu hành), doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Cục Hải quan địa phương để làm thủ tục xét hoàn thuế nhập khẩu. Thủ tục, trình tự xét hoàn thuế thực hiện theo hướng dẫn tại Mục IV Phần E Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính (trừ điểm 7 và 8 Mục IV Phần E).

Quyết định được đăng Công báo ngày 17/7/2008 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article