Sáng 29/7/2008, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai trương Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giới thiệu và tư vấn miền phí về chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Lào Cai cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Sáng 29/7/2008, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Lào Cai đã tổ chức khai trương Phòng Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giới thiệu và tư vấn miền phí về chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh Lào Cai cho các doanh nghiệp hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn.

Các lĩnh vực doanh nghiệp được hỗ trợ, tư vấn gồm: Tổ chức hội thảo, hội nghị, diễn đàn, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, tiếp thị bán hàng, quản lý chất lượng sản phẩm, tư vấn về trình tự thủ tục đăng ký kinh doanh, cấp chứng nhận đầu tư, lập dự án đầu tư, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chính sách pháp luật về lao động và bảo hiểm.  Hiện nay, Phòng thông tin được trang bị hệ thống vi tính hiện đại hỗ trợ kết nối thông tin giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, doanh nghiệp với các cơ quan, đơn vị cung cấp dịch vụ và ngược lại.

Đây là kết quả của sự hợp tác giữa UBND tỉnh Lào Cai với Cục phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa (Bộ Kế hoạch- Đầu tư) thông qua dự án hỗ trợ kỹ thuật của Tổ chức phát triển Công nghiệp thuộc Liên Hợp quốc.

Hoạt động thông tin hỗ trợ doanh nghiệp đặt tại Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Lào Cai (Địa chỉ số 266, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Điện thoại: 020. 843567; Fax: 020. 843567). (Nguồn: http://www.laocai.gov.vn ).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article