Sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu có mã HS thuộc Chương 72 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính được áp dụng tạm thời chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động.

Ngày 3/7/2008, Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 16/2008/QĐ-BCT về việc tạm thời áp dụng chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động đối với sắt, thép.

Sắt, thép sản xuất trong nước và nhập khẩu có mã HS thuộc Chương 72 trong Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Quyết định số 106/2007/QĐ-BTC ngày 20/12/2007 của Bộ Tài chính được áp dụng tạm thời chế độ cấp Giấy phép xuất khẩu tự động. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép xuất khẩu tự động này gồm: đơn đăng ký xuất khẩu sắt, thép (ban hành tại Phụ lục I kèm theo Quyết định này); hợp đồng xuất khẩu; hồ sơ chứng minh nguồn gốc sắt, thép; giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với thương nhân lần đầu đăng ký xuất khẩu). Hồ sơ này được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp cho văn thư của cơ quan cấp giấy phép. Cán bộ cấp phép không trực tiếp nhận hồ sơ của thương nhân. Việc cấp phép xuất khẩu tự động được thực hiện qua hình thức xác nhận vào Đơn đăng ký xuất khẩu sắt, thép của thương nhân. Thời gian cấp giấy phép này là 3 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Quản lý Xuất-Nhập khẩu khu vực nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ của thương nhân. Khi làm thủ tục xuất khẩu, ngoài hồ sơ xuất khẩu theo quy định của cơ quan hải quan, thương nhân phải xuất trình cho cơ quan hải quan Đơn đăng ký xuất khẩu sắt, thép đã được xác nhận của Phòng Quản lý Xuất-Nhập khẩu khu vực thuộc Bộ Công thương. Phòng Quản lý Xuất-Nhập khẩu khu vực sẽ xem xét, xác nhận Đơn đăng ký xuất khẩu lần tiếp theo cho thương nhân khi thương nhân này đã xuất khẩu từ 80% trở lên số lượng đã được cấp Giấy phép xuất khẩu tự động trước đó.

Quyết định được đăng Công báo ngày 19/7/2008, có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và hết hiệu lực thi hành sau ngày 31/12/2008.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article