Mức phí môi giới tối đa trong XK lao động tại các thị trường Đài Loan, Malaysia, Ảrập Xê út, Quatar, U.A.E, Bahrain, Oman, Macau, Nhật Bản, Úc, Brunây, CH Séc vừa được ban hành tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/1/2007 đối với lao động là công nhân nhà máy, lao động làm việc tại gia đình, chăm sóc sức khoẻ, thuyền viên tàu đánh cá xa bờ, lao động nam, lao động nữ, lao động có nghề, lao động không có nghề, lao động làm các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, nhà hàng, khách sạn v.v...

Đài Loan, Malaysia, Ảrập Xê út, Quatar, U.A.E, Bahrain, Oman, Macau, Nhật Bản, Úc, Brunây, CH Séc vừa được ban hành tại Quyết định số 05/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 17/1/2007 đối với lao động là công nhân nhà máy, lao động làm việc tại gia đình, chăm sóc sức khoẻ, thuyền viên tàu đánh cá xa bờ, lao động nam, lao động nữ, lao động có nghề, lao động không có nghề, lao động làm các dịch vụ bảo vệ, vệ sinh, nhà hàng, khách sạn v.v... Mức phí thấp nhất là 250 USD/người/hợp đồng 3 năm đối với lao động là công nhân nhà máy, nông nghiệp, công nhân xây dựng tại thị trường Brunây. Mức phí cao nhất là 2.500 USD/người/hợp đồng 2 năm đối với lao động là công nhân xây dựng tại Macau.

Căn cứ vào thời hạn hợp đồng cụ thể và mức phí nói trên, doanh nghiệp thoả thuận với đối tác về mức phí môi giới cụ thể cho từng hợp đồng và thoả thuận với người lao động mức phí môi giới mà người lao động đóng góp. Các doanh nghiệp không được thi phí môi giới của người lao động đối với thị trường, hợp đồng lao động mà bên đối tác nước ngoài không có yêu cầu về phí môi giới.

Quyết định này được đăng Công báo ngày 1/2/2007 và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng đối với các hợp đồng đăng ký thực hiện tại Cục quản lý lao động ngoài nước kể từ ngày quyết định này có hiệu lực

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article