Ngày 28/9/2012, Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 15 đã thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Thành phố.

Ngày 28/9/2012, Hội nghị lần thứ 10 BCH Đảng bộ Thành phố Hà Nội khóa 15 đã thảo luận nhằm đưa ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN sản xuất – kinh doanh trên địa bàn Thành phố. Theo báo cáo của UBND Thành phố: 9 tháng đầu năm, tổng sản phẩm nội địa tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù thấp hơn kế hoạch đầu năm và tốc độ tăng trưởng của 9 tháng đầu năm 2011 nhưng vẫn là kết quả đáng khích lệ. Số DN đăng ký thành lập mới 9 tháng đầu năm giảm đáng kể so với cùng kỳ, số DN đăng ký thành lập mới là 11.481 DN với tổng số vốn đăng ký đạt 64.058 tỷ đồng, bằng 54% so với năm 2011, có 730 DN làm thủ tục giải thể và 1.900 DN làm thủ tục tạm ngừng kinh doanh.

Nhận định tình hình khó khăn của DN trên địa bàn Thành phố, Lãnh đạo UBND cho biết: qua khảo sát thực tế đã xác định những khó khăn, vướng mắc của DN, tập trung vào một số nguyên nhân do vốn và lãi suất của các ngân hàng thương mại quá cao hoặc đã có giảm theo sự chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước nhưng các DN vẫn khó tiếp cận được vay vốn. Việc quy định điều kiện DN được giảm 50% tiền thuê đất năm 2011, 2012 theo Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuế đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế còn nhiều bất cập khiến DN khó thụ hưởng được chính sách. Do ảnh hưởng của sự suy giảm kinh tế nên sức mua của các thị trường Mỹ, EU và các thị trường truyền thống suy giảm, sức mua của thị trường trong nước cũng giảm mạnh.

Trước đó, ngay từ đầu năm, UBND Thành phố đã tổ chức gặp gỡ các DN trên địa bàn để tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn và chỉ đạo các Sở, ngành chức năng theo nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc các kế hoạch của Thành phố để cùng DN vượt qua khó khăn. Nhận định tình hình 3 tháng cuối năm và năm 2013 sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, Thành ủy Hà Nội đã đề ra 16 nhóm giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho DN:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, nghiêm túc Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ, Kế hoạch số 85/KH-UBND ngày 14/6/2012 của UBND Thành phố.

2. Duy trì thường xuyên việc tổ chức các buổi tiếp xúc DN để tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất – kinh doanh, tạo thêm việc làm và duy trì tăng trưởng. Thực hiện các giải pháp giúp DN giảm chi phí đầu vào, hỗ trợ đầu ra cho DN, hỗ trợ lãi suất, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, thực hiện các kế hoạch phân phối điện hợp lý, đáp ứng các nhu cầu thiết yếu cho sản xuất và đời sống.

3. Triển khai có hiệu quả kế hoạch bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn Thành phố năm 2012, tập trung phát triển mạng lưới bán hàng ở khu vực ngoại thành, khu chế xuất, vùng xa trung tâm của Thành phố.

4. Tiếp tục thực hiện triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện kế hoạch tổ chức hơn 400 phiên chợ Việt về các huyện và các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố để kích cầu tiêu dùng trong nhân dân, tổ chức tốt tháng khuyến mại năm 2012.

5. Nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch; tiếp tục tìm kiếm mở rộng thị trường; hợp tác giữa Thành phố với 7 tỉnh phía Bắc giai đoạn 2012-2015.

6. Tích cực thực hiện chương trình liên kết công nghiệp - thương mại giữa Hà Nội với các tỉnh, vùng trọng điểm khu vực Bắc bộ; liên kết với các tỉnh để đưa hàng hóa tồn kho sản xuất trên địa bàn đến tiêu thụ ở các tỉnh, Thành phố; hỗ trợ quảng bá tuyên truyền, chi phí vận chuyển.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý thị trường, bình ổn giá với các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội, tăng trưởng bền vững, tăng cường công tác thanh, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

8. Tập trung chỉ đạo quyết liệt các chương trình, kế hoạch đã được Thành phố ban hành nhằm thúc đẩy sản xuất – kinh doanh.

9. Điều chỉnh triển khai quyết định về hỗ trợ lãi suất sau đầu tư cho các DN trên địa bàn Thành phố.

10. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn DN, người nộp thuế; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính về thuế; thực hiện giảm tiền thuê đất theo đúng quy định.

11. Tập trung giải quyết tháo gỡ khó khăn về lãi suất ngân hàng, tiếp cận vốn của DN với NHTM; ưu tiên tín dụng và tạo điều kiện cho vay các lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, DNNVV, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất hàng xuất khẩu và các mục tiêu an sinh xã hội.

12. Phát huy tác dụng của các quỹ của Thành phố như: Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Xúc tiến thương mại, Quỹ bảo lãnh tín dụng,…

13. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dự toán chi ngân sách, quản lý và sử dụng có hiệu quả các khoản chi ngân sách góp phần đẩy mạnh thị trường, giảm hàng tồn kho cho các DN sản xuất; đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết các thủ tục cho DN.

15. Tiếp tục thực hiện Đề án sắp xếp, đổi mới DN; kiểm tra báo cáo tài chính đối với các DN trong điều kiện sắp xếp, chuyển đổi các DN 100% vốn nhà nước.

16. Các DN cần chủ động cơ cấu lại DN, giảm chi phí, tăng vòng quay vốn lưu động, giảm hàng tồn kho, tìm kiếm thị trường, hợp đồng xuất khẩu; tiếp cận vốn để tăng sức cạnh tranh cho sản xuất - kinh doanh./.

Bích Thủy

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article