Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, Bộ Công thương đã có Công văn số 8818/BCT-XNK ngày 17 tháng 9 năm 2012 gửi đến các thương nhân.

Thực hiện Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 7 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, trong đó giao Bộ Công thương trong tháng 9 năm 2012 ban hành Danh mục hàng hóa cấm kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và Danh mục hàng hóa tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan, Bộ Công thương đã có Công văn số 8818/BCT-XNK ngày 17 tháng 9 năm 2012 gửi đến các thương nhân.

Công văn thông báo rõ: Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng tiêu dùng đã qua sử dụng, thực phẩm đông lạnh (phủ tạng, phụ phẩm gia súc và gia cầm). Các mặt hàng ắc quy chì, vi mạch điện tử, nhựa phê liệu, phế thải; thiết bị làm lạnh sử dụng C.F.C. hóa chất là tiền chất thuộc diện cấm xuất nhập theo các Công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ Công thương yêu cầu các thương nhân:

- Kể từ ngày 30 tháng 9 năm 2012, tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng tiêu dùng đã qua sử dụng (kể cả trường hợp đã có giấy phép của Bộ Công thương) và các mặt hàng thực phẩm đông lạnh là phủ tạng, phụ phẩm gia cầm, gia súc (đầu, chân, cổ cánh…);

- Từ ngày 30 tháng 9 năm 2012, chỉ được phép tạm nhập để kinh doanh tạm nhập tái xuất các mặt hàng sau khi có hướng dẫn thực hiện của Bộ Công thương:  hàng thực phẩm đông lạnh không thuộc danh mục tạm ngừng kinh doanh tạm nhập tái xuất; hàng hóa thuộc danh mục cấm nhâp khẩu, cấm xuất khẩu (kể cả hàng đã có giấy phép của Bộ Công thương); hàng hóa có thuế tiêu thụ đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà).

Theo Chỉ thị số 23/CT-TTg nói trên (Cổng thông tin doanh nghiệp đã đưa tin ngày 7/ 9/2012) , Bộ Công thương còn nhiệm vụ quy định và công bố điều kiện kinh doanh đối với hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu hàng hóa có thuế tiêu thu đặc biệt (rượu, bia, thuốc lá điếu, xì gà) và bổ sung điều kiện kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu đối với mặt hàng xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1136/VPCP-KTTH ngày 1 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ.

                             Hồng Liên

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article