Hội thảo tham vấn xác định các thách thức phát triển quốc gia và khởi động Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Đổi mới sang tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ ngày13-14/9/2012 tại Hải Phòng nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia từ các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, tổ chức, hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực lien quan nhằm xác định các thách thức quốc gia.

Hội thảo tham vấn xác định các thách thức phát triển quốc gia và khởi động Tiểu dự án Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp” do Ngân hàng Thế giới tài trợ từ ngày13-14/9/2012 tại Hải Phòng nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia từ các cơ quan quản lý nhà nước, các viện nghiên cứu, tổ chức, hiệp hội và các chuyên gia trong lĩnh vực liên quan nhằm xác định các thách thức phát triển quốc gia.

Hoi thao xac dinh thac thuc phat trien quoc gia

Tham gia Hội thảo có đại diện các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông…, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Viện Dược liệu (Bộ Y tế), Bệnh viện Y học Cổ truyền Việt Nam, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam và các chuyên gia tư vấn trong một số lĩnh vực liên quan.

Cục phát triển Doanh nghiệp-Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan có trách nhiệm chính trong việc tiến hành xây dựng Báo cáo Nghiên cứu khả thi chuẩn bị Dự án “Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp Việt Nam”.  Mục tiêu Dự án này là giúp Chính phủ Việt Nam tăng cường năng lực, triển khai thí điểm các chương trình đổi mới sáng tạo, cải thiện đời sống cho người nghèo thông qua việc áp dụng, nâng cấp và phát triển công nghệ đổi mới; tăng cường năng lực đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đề xuất một số sáng kiến đổi mới công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, chế biến thủy hải sản, y học cổ truyền, công nghệ thông tin, môi trường, năng lượng… nhằm hướng tới người thu nhập thấp nhằm giải quyết các thách thức phát triển quốc gia phù hợp với định hướng Chiến lược Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015. Đây là kết quả ban đầu trong chuỗi hoạt động của Nhóm Công tác xác định thách thức phát triển quốc gia để tiếp tục tham vấn ý kiến của các chuyên gia trong các lĩnh vực liên quan.

 Phương Anh

 

 

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article