Liên quan đến việc cấp hoá đơn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 3205/TCT-KK ngày 07/9/2012 chỉ đạo các cục thuế địa phương đối với trường hợp xuất hoá đơn sai quy định thì không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Liên quan đến việc cấp hoá đơn hoàn thuế GTGT cho người nước ngoài, Tổng cục Thuế vừa có văn bản số 3205/TCT-KK ngày 07/9/2012 chỉ đạo các cục thuế địa phương đối với trường hợp xuất hoá đơn sai quy định thì không đủ điều kiện được hoàn thuế GTGT.

Theo qui định tại Thông tư số 58/2012/TT-BTC ngày 19-1-2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định số 05/2012/QĐ-TTg ngày 19-1-2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá của người nước ngoài mua tại Việt Nam mang theo khi xuất cảnh qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì, DN tự in hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế và tự chịu trách nhiệm về phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Đối với người nước khi mua hàng sẽ xuất trình hộ chiếu hoặc giấy tờ nhập xuất cảnh do nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng (bản chính) cho doanh nghiệp bán hàng thí điểm. Doanh nghiệp căn cứ thông tin trên hộ chiếu, giấy tờ nhập xuất cảnh và hàng hoá người nước ngoài thực mua, lập hoá đơn kiêm tờ khai hoàn thuế. Khách hàng người nước ngoài kiểm tra các thông tin cửa hàng ghi nếu chưa khớp đúng đề nghị cửa hàng sửa lại, nếu đã chính xác thì ký vào hóa đơn kiêm tờ khai hoàn thuế.

Số tiền thuế GTGT người nước ngoài được hoàn bằng 85%/tổng số tiền thuế GTGT của số hàng hóa đủ điều kiện được hoàn thuế do người nước ngoài mang theo khi xuất cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài hoặc sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đồng tiền hoàn thuế là đồng Việt Nam. Trường hợp người nước ngoài có yêu cầu được chuyển số tiền hoàn thuế từ đồng Việt Nam sang ngoại tệ tự do chuyển đổi thì Ngân hàng thương mại thực hiện bán ngoại tệ cho người nước ngoài theo quy định của pháp luật. Tỷ giá chuyển đổi là tỷ giá do ngân hàng thương mại niêm yết tại thời điểm chuyển đổi và phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

(Nguồn: http://www.vinanet.com.vn/tin-thi-truong-hang-hoa-viet-nam.gplist.319.gpopen.205535.gpside.1.gpnewtitle.khong-duoc-hoan-thue-gtgt-neu-hoa-don-bi-xuat-sai.asmx – 17/9/2012)

Phong Lam ST

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article