Theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề công nghệ dệt, chế biến dầu thực vật, chế biến thực phẩm, sản xuất rượu bia, chế biến và bảo quản thủy sản phải thực hiện Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư nói trên.

Theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trường đại học, trường cao đẳng và trường trung cấp chuyên nghiệp công lập và tư thục có đăng ký hoạt động dạy nghề công nghệ dệt, chế biến dầu thực vật, chế biến thực phẩm, sản xuất rượu bia, chế biến và bảo quản thủy sản phải thực hiện Chương trình khung trình độ trung cấp nghề, Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề ban hành kèm theo Thông tư nói trên. Căn cứ theo Chương trình khung này, hiệu trưởng các trường có đăng ký hoạt động các nghề đó tổ chức xây dựng, thẩm định, duyệt chương trình dạy nghề của trường.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Chương trình khung này không bắt buộc áp dụng đối với các cơ sở dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article