Giấy chứng nhận quy trình Kimberley là tài liệu có thuộc tính chống làm giả có kích thước và định dạng đặc thù, chứng nhận một lô hàng kim cương thô tuân thủ các yêu cầu của Quy trình chứng nhận Kimberley. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô với các nước thành viên của Quy chế Chứng nhận quy trình Kimberly.

Ngày 23/6/2009, Liên Bộ Công thương và Tài chính  đã ban hành Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của Quy chế Chứng nhận Quy trình Kimberley; áp dụng đối với các thương nhân tham gia kinh doanh hoạt động xuất, nhập khẩu kim cương thô.

Giấy chứng nhận quy trình Kimberley là tài liệu có thuộc tính chống làm giả có kích thước và định dạng đặc thù, chứng nhận một lô hàng kim cương thô tuân thủ các yêu cầu của Quy trình chứng nhận Kimberley. Thương nhân chỉ được phép nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô với các nước thành viên của Quy chế Chứng nhận quy trình Kimberly. Các lô hàng kim cương thô chỉ được phép xuất khẩu tới nước thành viên có Giấy chứng nhận quy trình Kimberly hợp lệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp. Các lô hàng kim cương thô chỉ được nhập khẩu từ nước thành viên có Giấy chứng nhận quy trình Kimberly hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu là thành viên cấp. Thương nhân không phải xuất trình Giấy chứng nhận quy trình Kimberley và không phải thực hiện bất cứ thủ tục nào quy định tại Mục II và Mục III của Thông tư này khi lô hàng kim cương thô quá cảnh qua Việt Nam nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật của Việt Nam về quá cảnh hàng hóa. Cơ quan xác nhận nhập khẩu, xuất khẩu của Việt Nam là Phòng Quản lý xuất nhập khẩu khu vực trực thuộc Bộ Công thương tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh. Người đề nghị xác nhận nhập khẩu kim cương thô và đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley xuất khẩu lần đầu tiên chỉ được xem xét giải quyết các thủ tục liên quan sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký hồ sơ thương nhân. Hồ sơ này gồm có: đăng ký mẫu chữ ký của người được ủy quyền ký đơn đề nghi cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley và con dấu của thương nhân; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có dấu sao y bản chính); Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế (bản sao có dấu sao y bản chính); danh mục các cơ sở sản xuất, gia công của thương nhân; địa chỉ, quốc tịch và/hoặc nơi cư trú của thương nhân. Thương nhân khi làm thủ tục nhập khẩu kim cương thô phải nộp cho cơ quan Hải quan các giấy tờ sau: Bảo gốc Giấy chứng nhận quy trình Kimberley và 2 bản sao sao y bản chính; các giấy tờ khác theo quy định của hải quan. Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày được cơ quan hải quan cấp cấp Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu, thương nhân nhập khẩu kim cương thô phải xác nhận nhập khẩu tại Phòng Quản lý xuất nhập khẩu và phải nộp: đơn đề nghị các nhận nhập khẩu kim cương thô; Giấy chứng nhận quy trình Kimberley (1 bản gốc, 3 bản sao); Giấy xác nhận kim cương thô nhập khẩu do Hải quan cấp; Tờ khai hải quan nhập khẩu có xác nhận đã hoàn thành thủ tục hải quan.

Thương nhân làm thủ tục đề nghị cấp cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với các lô hàng kim cương thô xuất khẩu phải nộp: đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley; Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đã khai hoàn chỉnh; Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đã được Phòng Quản lý xuất nhập khẩu xác nhận nhập khẩu; Tờ khai hải quan đã hoàn thành thủ tục hải quan; Vận tải đơn; Hóa đơn thương mại (bản sao kèm bản chính để đối chiếu); Phiếu đóng gói (bản sao, kèm bản chính để đối chiếu); hợp đồng gia công và định mức gia công (bản sao, kèm bản chính để đối chiếu). Giấy chứng nhận quy trình Kimberley có hiệu lực trong vòng 2 tháng kể từ ngày cấp. Trong trường hợp lô hàng kim cương thô đã được Giấy chứng nhận quy trình Kimberley chưa được xuất khẩu trong thời gian đó, thương nhân phải trả lại Giấy chứng nhận quy trình Kimberley cho Phòng Quản lý xuất nhập khẩu nơi đã cấp Giấy chứng nhận quy trình Kimberley đó.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/7/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành; thay thế Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK ngày 26/12/2002 của Bộ Thương mại hướng dẫn việc quản lý xuất nhập khẩu kim cương thô và các Quyết định, văn bản hướng dẫn có liên quan nhằm sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-TM-XNK nêu trên. Thương nhận có thể phản ánh vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Thông tư liên bộ này tới Bộ Công thương (Vụ Xuất nhập khẩu), 54 Hai Bà Trưng, Hà Nôi, điện thoại: 04.2.2205444, fax: 04.2.2202525; Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan, Vụ Giám sát quản lý), 162 Nguyễn Văn Cừ, Gia Lâm, Hà Nội, điện thoại: 04.3.8720121, faxx: 04.3.8725909.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article