Các sản phẩm kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn bao gồm: kính kéo, kính nổi, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính tôi nhiệt an toàn, kính dán an toàn nhiều lớp, kính dán nhiều lớp, kính gương tráng bạc bằng phương pháp ướt, các chế phẩm sử dụng kính.

Ngày 18/6/2009, Bộ Xây dựng đã có Thông tư số 11/2009/TT-BXD quy định danh mục, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn.

Các sản phẩm kính xây dựng có khả năng gây mất an toàn bao gồm: kính kéo, kính nổi, kính cán vân hoa, kính màu hấp thụ nhiệt, kính phủ phản quang, kính tôi nhiệt an toàn, kính dán an toàn nhiều lớp, kính dán nhiều lớp, kính gương tráng bạc bằng phương pháp ướt, các chế phẩm sử dụng kính. Các tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc kinh doanh mua bán các sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng phải công bố chất lượng phù hợp; có hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Trừ các chế phẩm sử dụng kính, các sản phẩm hàng hóa kính xây dựng nói trên phải được đánh giá cấp chứng chỉ chứng nhận phù hợp bởi tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định (Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng, số 235 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội; Công ty cổ phần tư vấn công nghệ thiết bị và kiểm định xây dựng CONINCO, số 4 Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa, Hà Nội, chi nhánh: số 34 Quang Trung, quận Tân Bình, TP.HCM). Cơ sở sản xuất, kinh doanh trong nước chưa đáp ứng đủ điều kiện nêu trên được phép tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành nhưng phải khẩn trương kiện toàn tổ chức công nghệ sản xuất đảm bảo sau 180 ngày kể từ ngày ký Thông tư. Cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa kính xây dựng có chứng chỉ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2000 còn hiệu lực công nhận, sau khi hết hạn hiệu lực của chứng chỉ, phải có chứng chỉ đánh giá hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Khi nhập khẩu vào Việt Nam, người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu nhập khẩu các giấy chứng nhận về đánh giá hệ thống kiểm soát chất lượng của nhà sản xuất phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đánh giá chất lượng mẫu sản phẩm hàng hóa kính xây dựng tại cửa khẩu nhập phù hợp với quy định nêu tại điểm a khoản 1 Điều 4 Chương II của Thông tư này. Tổ chức, cá nhân xuất khẩu có trách nhiệm thực hiện các yêu cầu quản lý quy định tại Điều 32 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa trước khi xuất khẩu các sản phẩm kính xây dựng.

Thông tư được đăng Công báo ngày 1/7/2009, có hiệu lực thi hành sau kể từ ngày 1/8/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article