Các đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp phải tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng năm với các nội dung về phát triển thuê bao, phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, phát triển nội dung chương trình, công tác giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng, công tác đảm bảo chất lượng (trường hợp cần thiết, các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền) và tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật (dải tần số hoạt động, tín hiệu cao tần, tín hiệu hình, tín hiệu tiếng).

Ngày 28/5/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Thông tư số 18/2009/TT-BTTTT quy định một số yêu cầu về quản lý hoạt động cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự tại đầu cuối của người sử dụng dịch vụ.

Việc cấp phép, quản lý hoạt động của đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình cáp tương tự được thực hiện theo Quyết định số 79/2002/QĐ-TTg ngày 18/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Nhà nước đối với cơ quan báo chí. Các đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp phải tuân thủ chế độ báo cáo định kỳ hàng năm với các nội dung về phát triển thuê bao, phát triển hạ tầng, phát triển dịch vụ, phát triển nội dung chương trình, công tác giải quyết khiếu nại, chăm sóc khách hàng, công tác đảm bảo chất lượng. Trong trường hợp cần thiết, các đơn vị này có trách nhiệm báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền. Ngoài chế độ báo cáo, các đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp còn phải tuân thủ các yêu cầu về kỹ thuật (dải tần số hoạt động, tín hiệu cao tần, tín hiệu hình, tín hiệu tiếng). Cục Quản lý Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) chủ trì, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị được cấp phép hoạt động truyền hình cáp thực hiện các quy định tại Thông tư này.

Thông tư được đăng Công báo ngày 15/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article