Ngày 26/5/2009, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BYT hướng dẫn vệ sinh trong việc quản ướp, khâm liệm, vận chuyển thi hài, hài cốt phục vụ mục đích mai táng, hỏa táng, vệ sinh trong mai táng, hỏa táng và trong xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà hỏa táng; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động mai táng, hỏa táng trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 26/5/2009, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 02/2009/TT-BYT hướng dẫn vệ sinh trong việc quản ướp, khâm liệm, vận chuyển thi hài, hài cốt phục vụ mục đích mai táng, hỏa táng, vệ sinh trong mai táng, hỏa táng và trong xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang, nhà hỏa táng; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến hoạt động mai táng, hỏa táng trên lãnh thổ Việt Nam.

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article