Ngày 5/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2009/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính (VPHC), hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số mã vạch; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngày 5/6/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2009/NÐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính (VPHC), hình thức và mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền và thủ tục xử phạt VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; đo lường; chất lượng sản phẩm, hàng hóa; nhãn hàng hóa và mã số mã vạch; áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài có hành vi VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên lãnh thổ Việt Nam.

Theo Nghị định, các hành vi VPHC trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa bao gồm: vi phạm quy định về đo lường trong sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phương tiện thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định, vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại, trong sử dụng phương tiện đo thuộc Danh mục phương tiện đo phải kiểm định, vi phạm quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn trong sản xuất, xuất nhập khẩu thuộc Danh mục hàng đóng gói sẵn phải quản lý nhà nước về đo lường, v.v…

Ngoài việc phải chịu một trong hai hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, tùy theo tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, tổ chức, cá nhân còn có thể bị áp dụng một hoặc các hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy chứng nhận hợp chuẩn, giấy chứng nhận hợp quy, giấy chứng nhận điều kiện hoạt động của tổ chức chứng nhận sự phù hợp, quyết định phê duyệt mẫu phương tiện đo, quyết định chứng nhận chuẩn phương tiện đo, thẻ kiểm định viên đo lường, v.v…; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong đó bao gồm cả giấy tờ, tài liệu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc giả mạo, hoặc do cấp sai quy định. Tổ chức, cá nhân vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả như buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm hành chính gây ra, thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất hợp pháp do thực hiện hành vi VPHC mà có, buộc thực hiện quy định về đo lường đối với hàng đóng gói sẵn v.v… Mức phạt tiền thấp nhất là 200.000 đồng (dùng phương tiện đo chưa kiểm định trong hoạt động thương mại bán lẻ,…), cao nhất là 30.000.000 đồng (sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa là đối tượng phải chứng nhận hợp quy nhưng có chất lượng không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng đã được chứng nhận, …).

Nghị định được đăng Công báo ngày 19/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/7/2009, thay thế Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt VPHC trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định số 95/2007/NĐ-CP ngày 4/6/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sùng một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005. Mọi quy định trước đây trái với Nghị định này đều bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article