Theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2009/TT-BTC ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, Tổng Công ty dầu Việt Nam khi xuất bán dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thực hiện thủ tục đăng ký Tờ khai hàng xuất khẩu như đối với dầu thô thực tế xuất khẩu.

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 98/2009/TT-BTC  ngày 20/5/2009 của Bộ Tài chính, Tổng Công ty dầu Việt Nam (đơn vị xuất khẩu ủy thác của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô) khi xuất bán dầu thô khai thác từ mỏ Bạch Hổ cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thực hiện thủ tục đăng ký Tờ khai hàng xuất khẩu như đối với dầu thô thực tế xuất khẩu. Tổng công ty thực hiện nghĩa vụ thế và tỷ lệ phân chia quyền lợi hai phía Liên bang Nga và Việt Nam trong Xí nghiệp liên doanh dầu khí theo quy định của Hiệp định giữa Chính phủ CHXNCN Việt Nam và Chính phủ Liên bang CHXHCN Xô Viết. Giá dầu thô Bạch Hổ bán cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất và thanh toán cho Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô theo giá thị trường thế giới (giá xuất khẩu tại cảng xuất của Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt Xô).

Thông tư được đăng Công báo ngày 5/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quy định tại Thông tư này đề bị bãi bỏ.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article