Thông tư quy định về tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh; xử phạt hành vi đầu cơ hàng hóa, găm hàng, xuất lậu xăng, dầu qua biên giới (xuất khẩu hàng hóa không đúng nội dung giấy phép, làm giả, sử dụng trái phép hạn ngạch, Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhận khẩu hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có hạn ngạch), gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa, dịch vụ v.v…

Ngày 20/5/2009, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư số 11/2009/TT-BCT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2008/NĐ-CP  ngày 22/9/2008 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính các hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá quá mức, đưa tin thất thiệt, buôn lậu và gian lận thương mại.

Thông tư quy định về tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh; xử phạt hành vi đầu cơ hàng hóa, găm hàng, xuất lậu xăng, dầu qua biên giới (xuất khẩu hàng hóa không đúng nội dung giấy phép, làm giả, sử dụng trái phép hạn ngạch, Giấy phép xuất khẩu, Giấy phép nhận khẩu hàng hóa, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa không có hạn ngạch), gian lận về đo lường, đóng gói hàng hóa và chất lượng hàng hóa, dịch vụ v.v…

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, các loại giấy phép kinh doanh quy định tại Nghị định số 107/2008/NĐ-CP “có thời hạn” là tước quyền sử dụng các loại giấy trên tối đa không quá 12 tháng, “không thời hạn” là tước quyền sử dụng các loại giấy trên với thời gian từ trên 12 tháng trở lên và chỉ áp dụng đối với hành vi vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm hành vi vi phạm hành chính. Thời hạn tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề được tính từ thời điểm tạm giữ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, Giấy phép, chứng chỉ hành nghề.

được đăng Công báo ngày 7/6/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article