Hệ thống kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y trong chăn nuôi ong, chế biến mật ong đảm bảo chất lượng vệ sinh thú y bao gồm: Cục Thú y, Cơ quan thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I và II, Chi cục Thú y ở các tỉnh chăn nuôi ong.

Ngày 29/4/2009, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 23/2009/TT-BNN quy định về kiểm tra, giám sát đối với việc sản xuất, kinh doanh mật ong, bao gồm: xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện, hệ thống kiểm tra, giám sát, sử dụng thuốc thú y, thức ăn dùng trong chăn nuôi ong, xử lý vi phạm và phân công trách nhiệm của các cơ quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện.

Hệ thống kiểm tra, giám sát vệ sinh thú y trong chăn nuôi ong, chế biến mật ong đảm bảo chất lượng vệ sinh thú y bao gồm: Cục Thú y, Cơ quan thú y vùng, Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I và II, Chi cục Thú y ở các tỉnh chăn nuôi ong. Đối tượng được kiểm tra gồm các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh mật ong, các cơ sở nuôi ong, các cơ sở sản xuất thức ăn nuôi ong. Cục Thú y chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm và trình Bộ trưởng , Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt. Trong các tháng 2-4 và tháng 10-12 hàng năm, Cục Thú y tổ chức thực hiện việc kiểm tra, giám sát, lấy mẫu mật ong và thức ăn nuôi ong tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh mật ong và cơ sở sản xuất thức ăn nuôi ong. Trung tâm Kiểm tra vệ sinh thú y Trung ương I thực hiện việc lấy mẫu và phân tích các chất tồn dư độc hại như Chloramphenicol, Nitrofurans, Streptomycin, Tylosin, Tetracylin và các chất tồn dư khác.

Đối với những tổ chức, cá nhân chăn nuôi ong để xuất khẩu, ngoài việc thực hiện các quy định pháp luật về sử dụng thuốc thú y, thức ăn trong chăn nuôi ong còn phải thực hiện theo yêu cầu của các nước nhập khẩu. Chỉ sử dụng các loại thuốc có trong danh mục thuốc được phép sản xuất, kinh doanh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành để phòng, trị bệnh cho ong và phái có cán bộ thú y (được cấp chứng chỉ hành nghề) chẩn đoán, kê đơn thuốc. Thuốc phải được mua tại cửa hàng được phép kinh doanh thuốc thú y. Cấm nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại thuốc thú y có chứa kháng sinh, hóa chất độc hại để phòng, trị bệnh cho ong. Thức ăn cho ong chỉ được lưu hành khi có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Nghiêm cấm việc pha trộn các chất kháng sinh, hoóc môn vào thức ăn nuôi ong.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/5/2009, có hiệu lực thi hành kể sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article