Vào năm 1015, sản xuất trong nước bảo đảm đáp ứng 20% nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp bào chế thuốc, vào năm 2020 là 40% và  vào năm 2025 là 70%.

Ngày 21/5/2009, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 81/2009/QĐ-TTg  phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hóa dược đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025.

Theo đó, 8 mục tiêu chung trong phát triển ngành là: 1) xây dựng ngành có cơ cấu sản phẩm tương đối hoàn chỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước, thay thế nhập khẩu và tiến tới xuất khẩu thuốc; 2) từng bước xây dựng ngành theo hướng hiện đại, sử dụng công nghệ tiên tiến; 3) khai thác, chế biến, sử dụng hợp lý, có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên; 4) phát huy tiềm năng, thế mạnh về dược liệu, kết hợp tinh hoa y dược cổ truyền; 5) đầu tư công nghệ hiện đại, đổi mới trang thiết bị và nghiệp vụ quản lý; 6) đầu tư có trọng điểm phát triển các cơ sở sản xuất hóa chất và nguyên liệu làm thuốc; 7) có chính sách phù hợp để khuyến khích mọi thành phần kinh tế, đặc biệt là các tổ chức sản xuất ngoài quốc doanh tham gia phát triển trồng và chế biến các loại dược liệu có nguồn gốc từ nông, lâm, ngư nghiệp, chú trọng phát triển loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ trong sản xuất và chế biến các sản phẩm hóa dược; 8) Nhà nước chủ động đầu tư sản xuất các loại hoạt chất, tác dược cần công nghệ cao và nhu cầu lớn, thiết yếu cho an toàn sức khỏa cộng đồng như các loại vắc xin, kháng sinh thế hệ mới, đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư sản xuất ở các lĩnh vực quan trọng này.

Vào năm 2015, sản xuất trong nước bảo đảm đáp ứng 20% nhu cầu nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp bào chế thuốc, 40% vào năm 2020 và 70% vào năm 2025. Để thực hiện các mục tiêu cụ thể về xây dựng vùng sản xuất nguyên liệu, khai thác và chế biến nguyên liệu, khoa học công nghệ và môi trường, đầu tư phát triển cho ngành, Quy hoạch đưa ra hệ thống các giải pháp và cơ chế thực hiện, trong đó có các giải pháp về cơ chế, chính sách tổng thể (đẩy mạnh quá trình xây dựng ngành trên cơ sở hình thành và phát triển bền vững các doanh nghiệp hóa dược thuộc mọi thành phần kinh tế; có cơ chế, chính sách ưu đãi để khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát triển ngành công nghiệp hóa dược…); giải pháp và cơ chế, chính sách cụ thể về tài chính, tín dụng, thuế, thị trường, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, tổ chức quản lý, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Nhà nước cho vay vốn ưu đãi đối với các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu thuốc, đặc biệt là nguyên liệu thuốc thiết yếu phục vụ công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, giảm hoặc miễn thuế đối với những loại nguyên liệu nhập khẩu để sản xuất thuốc thiết yếu phục vụ chương trình mục tiêu quốc gia về thuốc và sản xuất hàng xuất khẩu, các dự án sản xuất nguyên liệu hóa dược phục vụ xuất khẩu từ 50% sản lượng trở lên được vay vốn ưu đãi, tăng cường chống hàng giả, hàng nhái, tạo lập môi trường hấp dẫn và có sức cạnh tranh so với các nước trong khu vực và các nước Đông Bắc Á đối với các nhà đầu tư, tổ chức tốt mạng lưới nghiên cứu phát triển ở các trường đại học và viện nghiên cứu cơ bản, tổng công ty, công ty, viện nghiên cứu ứng dụng, doanh nghiệp v.v…

Nghị định được đăng Công báo ngày 1/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article