Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu là mặt hàng được bổ sung vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh ban hành tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Theo Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 7/5/2009 của Chính phủ, mặt hàng thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu là mặt hàng được bổ sung vào Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh ban hành tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP  ngày 12/6/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện.

Nghị định được đăng Công báo ngày 20/5/2009, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 8 tháng 7 năm 2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article