Một số nội dung liên quan đến mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009.

Một số nội dung liên quan đến mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn tại Thông tư số 08/2009/TT-NHNN ngày 28/4/2009.

Mạng lưới hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ bao gồm: chi nhánh, phòng giao dịch và điểm giao dịch đặt trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ được mở các chi nhánh trong và ngoài phạm vi tỉnh hoặc thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt trụ sở chính. Chi nhánh của tổ chức tài chính quy mô nhỏ chỉ được hoạt động trong phạm vi địa giới hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt chi nhánh. Thời gian hoạt động của chi nhánh do tổ chức tài chính quy mô nhỏ quy định, tối đa không quá thời gian hoạt động còn lại của tổ chức tài chính quy mô nhỏ kể từ ngày khai trương hoạt động chi nhánh. Số chi nhánh tổ chức tài chính quy mô nhỏ được mở phải đảm bảo: 1,5 tỷ đồng * N < C (N là tổng số chi nhánh đề nghị mở tại các tỉnh, thành phố, C là vốn điều lệ của tổ chức tài chính quy mô nhỏ). Hồ sơ mở chi nhánh gửi tới Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi hồ sơ và bá cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ và báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước có văn bản chấp thuận đề nghị mở chi nhánh hoặc văn bản nêu rõ lý do hoặc yêu cầu (nếu có) để được chấp thuận. Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải khai trương hoạt động chi nhánh. Trước ngày khai trương hoạt động 15 ngày làm việc, tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải đăng báo trung ương hoặc báo địa phương nơi đặt chi nhánh bằng tiếng Việt 3 số liên tiếp; có văn bản gửi Ngân hàng Nhà nước Trung ương, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo việc đáp ứng đầy đủ các điều kiện mở chi nhánh kèm theo bản sao đăng ký kinh doanh (có chứng thực), bản chụp nội dung đăng báo. Phòng giao dịch chỉ được mở trên địa bàn tỉnh, thành phố thành phố trực thuộc trung ương nơi tổ chức tài chính quy mô nhỏ đặt chi nhánh. Tổ chức tài chính quy mô nhỏ phải thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật và khai trương hoạt động phòng giao dịch trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày nhận được văn bản xác nhận đăng ký của Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố. Điểm giao dịch là bộ phận phụ thuộc chi nhánh hoặc phòng giao dịch của tổ chức tài chính quy mô nhỏ, không có con dấu.

Thông tư được đăng Công báo ngày 16/5/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 12/6/2009.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article