Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất theo Biểu thuế này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước mà Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản đã có hiệu lực (Brunây Đalusalam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanma, Cộng hòa Singapore, Nhật Bản).

Ngày 28/4/2009, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 83/2009/TT-BTC ban hành Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản giai đoạn 2008-2010, áp dụng cho Tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/12/2008.

Hàng hóa nhập khẩu được áp dụng thuế suất theo Biểu thuế này phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư này; được nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước mà Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN-Nhật Bản đã có hiệu lực (Brunây Đalusalam, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Malaysia, Liên bang Myanma, Cộng hòa Singapore, Nhật Bản).

Thông tư được đăng Công báo ngày 14/5/2009 (các số từ 239-254).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article