Danh sách 54 xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (bổ sung đợt 4) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp tại Thông tư số 05/2009/TT-BTTTT ngày 16/3/2009. Các xã này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Danh sách 54 xã được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010 (bổ sung đợt 4) vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông cung cấp tại Thông tư số 05/2009/TT-BTTTT ngày 16/3/2009. Các xã này được hưởng các chính sách hỗ trợ cung cấp dịch vụ viễn thông công ích theo quy định của Nhà nước.

Thông tư được đăng Công báo ngày 6/4/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2009.

Ngày 22/6/2009, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục bổ sung danh sách các xã thuộc các tỉnh Lai Châu, Vĩnh Phúc, Nghệ An, Tiền Giang và Sóc Trăng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích (đợt 5) tại Thông tư số 21/2009/TT-BTTTT. Thông tư được đăng Công báo ngày 1/7/2009, có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article