Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC I) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam).

Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC  ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCC I) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam).

Dự kiến, Hội nghị phía Bắc tiến hành vào ngày 27 tháng 9 năm 2012 tại Khách sạn Deawoo, 360 Kim Mã, Hà Nội. Hội nghị phía Nam dự kiến tổ chức ngày 4 tháng 10 năm 2012, tại Hội trường Dinh Thống Nhất, 135 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Ban Tổ chức dự kiến mời từ 400 đến 500 doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp tham dự 2 Hội nghị nói trên, trong đó giao Tổng cục Thuế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – mỗi đơn vị lựa chọn và mời từ 150-200 doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan lựa chọn và mời khoảng 100 doanh nghiệp.

Việc lựa chọn các doanh nghiệp tham dự Hội nghị được thực hiện theo nguyên tắc: lựa chọn các doanh nghiệp tiêu biểu, có đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực thuế, hải quan; doanh nghiệp có nhiều ý kiến đóng góp về chính sách thuế, thuộc mọi thành phn kinh tế (doanh nghiệp nhà nước, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty có vốn đầu tư nước ngoài doanh nghiệp tư nhân); doanh nghiệp kinh doanh trong mọi lĩnh vực: sản xuất, xuất nhập khẩu, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, bưu chính viễn thông, tư vấn...(trong đó chú ý các doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, có nhiều vướng mắc về chính sách thuế và hải quan). Ngoài ra, mời các hiệp hội ngành nghề, hiệp hội doanh nghiệp.

Các đại biểu tham dự Hội nghị sẽ được nghe đại diện từ Tổng cục Thuế , Tổng cục Hải quan trình bày tóm tắt những điểm mới trong chính sách và thủ tục hành chính thuế, chính sách và thủ tục hành chính Hải quan trong thời gian qua (từ tháng 10/2011 đến nay). Thời lượng chủ yếu của Hội thảo sẽ dành để doanh nghiệp đối thoại trực tiếp với đại diện các cơ quan quản lý Nhà nước tham dự Hội nghị. Ngoài những trao đổi, đối thoại ngay tại Hội nghị, các vướng mắc của doanh nghiệp tại Hội nghị sẽ được Tng cục thuế, Tng cục Hải quan trả lời sau 15 ngày kết thúc Hội nghị.

Độc giả có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2012 tại Thông báo số 347/TB-BTC ngày 16 tháng 8 năm 2012 của Bộ Tài chính.

                                                                              Hồng Liên

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article